PROIECT

Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților
ID proiect: POCU/726/6/12/134995

DURATĂ

Durată de implementare:
01.03.2021 – 28.02.2023

VALOARE

Valoare totală proiect:
4.727.078,00 lei

COFINANȚARE

Valoare cofinanțare UE:
4.018.016,29 lei

BENEFICIAR

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

PARTENERI

 

NOUTĂȚI

3 Martie 2023 – Bilanț

Un prim bilanţ al activităţilor derulate în ultimii doi ani în cadrul proiectului Sprijin pentru creşterea nivelului de calificare al angajaţilor ar scoate în evidenţă munca echipei în tot acest

CITEȘTE INTEGRAL...

2 decembrie 2022: Inițiative inovative în vederea integrării la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități și a grupurilor vulnerabile

„𝘋𝘦𝘴̦𝘪 𝘯𝘶 𝘱𝘰𝘵 𝘴𝘢̆ 𝘮𝘢̆ 𝘮𝘪𝘴̦𝘤 𝘴̦𝘪 𝘵𝘳𝘦𝘣𝘶𝘪𝘦 𝘴𝘢̆ 𝘷𝘰𝘳𝘣𝘦𝘴𝘤 𝘱𝘳𝘪𝘯 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘮𝘦𝘥𝘪𝘶𝘭 𝘶𝘯𝘶𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘶𝘵𝘦𝘳, 𝘪̂𝘯 𝘮𝘪𝘯𝘵𝘦𝘢 𝘮𝘦𝘢 𝘴𝘶𝘯𝘵 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳”.(Stephen Hawking) Persoanele cu dizabilităţi sunt printre cele mai excluse din societate

CITEȘTE INTEGRAL...

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesului egal la învățare pe tot parcursul vieții și actualizarea cunoștintelor, aptitudinilor și a competențelor angajaților, prin implementarea de măsuri integrate și flexibile prin care se acordă sprijin pentru participarea la programe de formare profesională continuă pentru 660 angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale), cu domiciliul/reședința în Regiunea NV, cu accent pe acei adulți, cu nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural, persoane cu vârsta de peste 40 ani. Ţintele propuse sunt stabilite în funcţie de tipul activităţilor, graficul activităţilor, și resurse.

+ 0
PARTICIPANȚI
+ 0
Calificați tâmplari
+ 0
Cursanți IT&C
+ 0
Orientați școlar