REZULTATE

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on skype
Skype

Obiectivul general al echipei din proiect constă în creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

ȚINTE

 • Creșterea educației și competențelor
 • Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții
 • Învățarea într-un cadru formal, non-formal sau informal
 • Actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor forței de muncă
 • Promovarea de căi flexibile de învățare
 • Orientarea profesională
 • Validarea competențelor dobândite

Proiectul își propune realizarea de activități menite să sprijine participarea la programe de formare profesională continuă (FPC) prin implementarea mai multor acțiuni care să genereze efecte pozitive pe termen lung.

REZULTATE

 • consiliere profesională și tutorat pentru cele 660 persoane angajate din grupul țintă vizat, pentru încurajarea participării la programele de FPC, dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă;
 • oferirea de sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile care vizează îmbunătățirea calităților profesionale prin calificarea unui număr de 422 de participanți în domeniul „Lucrător în tâmplărie” și inițierea unui număr de 238 participanți în competențe informatice/digitale;
 • în urma sprijinului primit minim 58% dintre cele 660 persoane angajate din grupul țintă vizat, adică minim 383 persoane vor fi încadrate în calificarea de lucrător în tâmplarie la locul de muncă;
 • organizarea a 26 de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC, precum și importanta utilizarii tehnologiei de comunicații (computere, aplicații, dispozitive etc).;
 • participarea a minim 528 de participanți la campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC în urma cărora minim 66 de persoanane vor urma studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant.