ACTIVITĂȚI

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on skype
Skype

Conștientizarea nevoii de calificare

Grupul țintă este compus din 660 de angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale), cu domiciliul sau reședința în Regiunea NV, cu accent pe adulti, cu nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural și vârsta peste 40 de ani.

Activitățile planificate sunt în concordanță cu obiectivele și cerințele grupului țintă. Implementarea are în vedere acțiuni de planificare, execuție, monitorizare, cu respectarea termenelor stabilite în grafic, buget, instrumente de monitorizare și control și gestionare tehnico-financiară a indicatorilor.

Consiliere profesională și tutorat

A1 – Acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea participării la programele de FPC, dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă

660 angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC, din care 383 persoane care își găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit

Participarea la formare profesională

A2 – Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile

528 persoane certificate urmare a sprijinului acordat

Campanii/acțiuni de informare

A3 – Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC

66 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

Activități de management și administrative

Planificare, monitorizare, raportare proiect

METODOLOGIA

  • Activitatea 1

Se vor recruta 660 persoane care vor beneficia de consiliere profesională și tutorat pentru încurajarea participării la programele de FPC (din care minim 383 de persoane vor fi încadrate pe o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate);

  • Activitatea 2

Grupul țintă va beneficia de sprijin pentru participarea la programe de FPC (prin care minim 528 persoane vor fi certificate urmare a sprijinului acordat);

  • Activitatea 3

Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC (în urma cărora minim 66 de persoane vor urma studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant);

  • Activitatea 4

Asigurarea managementului de proiect.

  • Activitatea 5

Activităție administrative. Termenele de realizare țin cont de durata de obținere a rezultatelor şi de resursele puse la dispoziție prin proiect.